Kalite Politikamız

TAV Gazipaşa-Alanya Havalimanı İşletmeciliği A.Ş. olarak hedefimiz, Havalimanı İşletmeciliğinde yakın coğrafyada lider konumuna gelmektir.

Havalimanı İşletmeciliğinde güvenli, kaliteli ve yenilikçi hizmet anlayışı ile yolcularımıza konforlu seyahat imkanı sağlayarak tüm paydaşlar için değer yaratmaktır.

- Hızlı, güvenli, konforlu, zamanında ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla gerekli tüm süreçlerin kurulması ve yürütülmesini sağlamak,

- Şirket içi çalışan performans ve memnuniyetini artırmaya yönelik faaliyetlerde bulunurken; müşteriler, paydaşlar ve altyüklenicilerle de iletişim kanallarını tarif ederek bu iletişimin hatasız yönetimini sağlamak,

- Kaynakları etkin, verimli ve sürdürülebilir kullanmak suretiyle altyapının/hizmetin sürekliliğini sağlamak,

- Sorumluluk almak ve risk tabanlı düşünmeyi desteklemek,

- Çağın gerektirdiği modern ve geçerli yöntem, teknoloji, bilgi ve yönetim sistemlerini kullanmak, bu amaçla gerekli araştırma ve yatırımı yaparak ihtiyaç duyulan entegrasyonu sağlamak,

- Sözleşme şartlarına, ulusal ve uluslararası otoritelerin düzenlemelerine, yasal düzenlemelere ve zorunlu standartlara uymak,

- Süreç analizleri ve geliştirme projeleri ile çalışanların doğal davranışına dönüşen sürekli iyileştirme faaliyetlerini şirket kültürünün önemli bir öğesi olarak sürdürmektir.